Huisregels SportsForYou

Het is ons streven om alle SportsForYou leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten.

Bij deelname aan SportsForYou activiteiten ga je akkoord met de huisregels van SportsForYou. De huisregels van SportsForYou zijn:

·         De aanwijzingen van de instructeur dienen strikt opgevolgd te worden;

·         Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;

·         Roken en etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

·         Gebruik apparatuur en materialen alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

SportsForYou is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel. SportsForYou kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.